Μεταφερόμενα Σπίτια

Οι Μεταφερόμενες κατοικίες της infoDOM κατασκευάζονται από μεταλλικό σκελετό και είναι πλήρως αντισεισμικές, με ισχυρή μόνωση σε θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Τα Μεταφερόμενα σπίτια της infoDOM ‘’Μεταλλικά Προκατασκευασμένα (προκάτ) Σπίτια‘’ δεν διαφέρουν και δεν υστερούν σε τίποτα από άποψη κατασκευής, αισθητικής και μόνωσης, από μια σωστή μεταλλική προκατασκευασμένη κατοικία, ενώ παράλληλα στον σχεδιασμό υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης διαρρύθμισης του εσωτερικού χώρου.

Τα Μεταφερόμενα σπίτια της infoDOM είναι κατάλληλα για μόνιμη η εξοχική κατοικία, καθώς επίσης και για ενοικιαζόμενα δωμάτια Bungalow.

Τα προκατασκευασμένα μεταφερόμενα μεταλλικά σπίτια (τύπου τροχοβίλα) της infoDOM κατασκευάζονται με τους Νέους Κανονισμούς Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ) οι οποίες παρέχουν εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες και αισθητική.

Η διαφορά σε σύγκριση με τις Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές, είναι ότι μεταφέρονται έτοιμες στο οικόπεδο, όπου σε ελάχιστο χρόνο γίνεται κι η εγκατάσταση τους.

Η κατασκευή των μεταφερόμενων σπιτιών (τύπου τροχοβίλα) της infoDOM, δεν ανήκει στην κατηγορία των ελαφρών μεταλλικών κατασκευών (ΒΟΧ), που χρησιμοποιούνται ειδικά σε εργοταξιακούς, γραφειακούς, αποθηκευτικούς και εν γένει σε βοηθητικούς χώρους.

Αλλά ανήκουν στην κατηγορία " Σύμμεικτες μεταλλικές κατασκευές".


Μεταφερόμενα σπίτια (τύπου τροχοβίλας) για όλα τα οικόπεδα

infoDOM


Τροχοβιλες- Μεταφερόμενα σπιτια - Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, infoDOM
Τροχοβιλες- Μεταφερόμενα σπιτια - Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, infoDOM
Τροχοβιλες- Μεταφερόμενα σπιτια - Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, infoDOM
Τροχοβιλες- Μεταφερόμενα σπιτια - Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, infoDOM
Τροχοβιλες- Μεταφερόμενα σπιτια - Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, infoDOM
Τροχοβιλες- Μεταφερόμενα σπιτια - Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, infoDOM
Τροχοβιλες- Μεταφερόμενα σπιτια - Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, infoDOM
Τροχοβιλες- Μεταφερόμενα σπιτια - Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, infoDOM