Τιμή Τετραγωνικού


Τιμή Τετραγωνικού !

Η τιμή τετραγωνικού μέτρου εξαρτάται κυρίως από το σχέδιο της κατασκευής (εξωτερικός σχεδιασμός σπιτιού, εξώστες, ημιυπαίθριους χώρους, αρχιτεκτονικές προεξοχές ) τον εσωτερικό εξοπλισμό, τα δάπεδα, τις πόρτες, κουζίνα, ντουλάπες, τα παράθυρα, τον τύπο του σπιτιού, τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα κλπ.

Γι' αυτό το κάθε σπίτι κοστολογείται ξεχωριστά.To κόστος της ολοκληρωμένης κατασκευής περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 • Το σχεδιασμό και μελέτη της κατοικίας

 • Την κατασκευή μεταλλικού σκελετού (φέρον οργανισμός της κατοικίας)

 • Την κατασκευή τοιχοποιίας

 • Την κατασκευή επιχρισμάτων

 • Την κατασκευή δώματος με μόνωση

 • Τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

 • Τις υδραυλικές εγκαταστάσεις

 • Τα δάπεδα

 • Τα εξωτερικά κουφώματα

 • Έπιπλα κουζίνας και ντουλάπες

 • Το λουτρό και τα είδη υγιεινής

 • Τους χρωματισμούς εντός και εκτός της κατοικίας

Οι κατοικίες κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ (Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων)

(Δεν περιλαμβάνεται η βάση, ο Φ.Π.Α και τα μεταφορικά)


Πλεονεκτήματα σύμμεικτης μεταλλικής κατασκευής: • Υψηλή πυροπροστασία

 • Αντισεισμική θωράκιση

 • Θερμομόνωση - ηχομόνωση - υγρομόνωση

 • Αρχιτεκτονική χωρίς περιορισμούς

 • Απεριόριστη διάρκεια ζωής

 • Ελεγχόμενη ποιότητα δομικών στοιχείων

 • Απαλλαγή ατελειών κατασκευής

 • Μηδενίζει τις ρηγματώσεις της τοιχοποιίας

 • Εξαιτίας της ομοιογένειας με τον μεταλλικό φορέα δεν δημιουργούνται αρμοί αποκοπής

 • Εξαιρετικά εύκολη η διαμόρφωση αρχιτεκτονικών προεξοχών

 • Υψηλά ενεργειακά οφέλη, που οφείλονται στον υψηλό βαθμό μείωσης των θερμογεφυρών του περιβλήματος και την αξιοποίηση της θερμοχωρητικής μάζας, ενώ παρέχεται εσώκλιμα απαθές σε απότομες αλλαγές καιρού για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Αποκλεισμός περιπτώσεων εμφάνισης υγρασίας και των συνεπειών της (μούχλα – οσμές κλπ).

 • Προστασία του φέροντος οργανισμού από διαβρώσεις, θερμικές καταπονήσεις και παροχή ιδιαίτερα υψηλού δείκτη πυραντίστασης.

 • Έχει εξαιρετική ηχοαπορροφητική – ηχομονωτική προστασία λόγω της διπλοκέλυφης κατασκευής με συντελεστή Rw=65 db.

 • Προκατασκευασμένα σπίτια & τουριστικά καταλύματα με εγγύηση κατασκευής,

 • Κλειδωμένο προϋπολογιστικό κόστος, χωρίς κρυφές χρεώσεις στην κατασκευή.

 • Αναλυτική περιγραφή υλικών με το συμβόλαιο συνεργασίας.

 • Ελάτε με το δικό σας σχέδιο κατασκευής της κατοικίας, να σας δώσουμε προσφορά ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σε όλες τις σύμμεικτες μεταλλικές κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους, η τιμολογιακή πολιτική είναι πάντα συμφέρουσα με μοναδικό στόχο να είναι ικανοποιημένος ο κάθε πελάτης μας.Σχέδια Προκατασκευασμένων Σπιτιών

Ideal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά Τετραγωνικό Ideal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόΠροκατασκευασμένα μεταλλικά σπίτια (προκατ), infoDOMIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά ΤετραγωνικόIdeal Casa Προκατασκευασμένα Σπίτια (Προκατ) Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Σπιτιών, Προκάτ Κατοικίες, Prokat Spitia, Σχέδια Προκατ Σπιτια, Μεταλλικά Σπιτια, Μεταλλικά Κτίρια, idealcasa Προκατασκευασμενα Μεταλλικα Σπιτια, Προκάτ Σπιτια idealcasa, Προσφορές & Τιμές ανά Τετραγωνικό

ideal casa

Μεταλλικά Σπίτια - Σύμμεικτες Κατασκευές Κτιρίων

Προκατασκευασμένα Οικολογικά Σπίτια / Ενεργειακής απόδοσης έως Α+