Προκατασκευασμένα (Προκατ) Μεταλλικά Σπίτια

Προκατασκευασμένα (Προκατ) Μεταλλικά Σπίτια


Κόστος κατασκευής μεταλλικών σπιτιών.

Το κόστος μιας σύμμεικτης - μεταλλικής κατασκευής είναι μειωμένο σε σχέση με μια συμβατική από σκυρόδεμα κυρίως λόγω των ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ) που είναι περιορισμένες εξαιτίας της σύντομης διάρκειας του έργου.

Το κόστος προκαθορίζεται με ακρίβεια από την αρχή της κατασκευής, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα του ορθού και απαράβατου προϋπολογισμού, αποκλείοντας μελλοντικές δυσάρεστες εκπλήξεις.

Συνδυάζει άριστη ποιότητα υλικών, ταχύτητα κατασκευής σε τιμές πρόκληση, γιατί το κορυφαίο ενεργειακό σπίτι δεν σημαίνει απαραίτητα και ακριβό.

Με την προκατασκευή των σπιτιών έχουμε οικονομία χρόνου ,κι όχι όπως η συμβατική κατασκευή (καλουπώματα ωρίμανση των στοιχείων σκυροδέματος κλπ ) περιορίζει αρκετά το συνολικό κόστος κατασκευής.

Τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία όπως (τοιχοποιίες, δάπεδα, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα σε κόστος σε σχέση με μια συμβατική κατασκευή.Μεταλλικά Σπίτια / Σύμμεικτη Δόμηση

Η Ideal Casa δραστηριοποιείται στην κατασκευή κτιρίων και ειδικότερα στην κατασκευή προκατασκευασμένων (προκατ) μεταλλικών σπιτιών και κτιρίων.

Στην ideal casa κατασκευάζουμε το σπίτι των ονείρων σας, γρήγορα, σίγουρα, ποιοτικά και οικονομικά ! Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην χρήση των υλικών !

Σας φτιάχνουμε σήμερα, το σπίτι του αύριο !


Προκατασκευασμένα σπίτια ( Χαλύβδινος σκελετός )

Τα σπίτια με το μεταλλικό σκελετό αποτελούν μια από τις πιο σύγχρονες λύσεις στην κατασκευή ενός κτιρίου. Παρόλο που είναι σχετικά νέες στην αγορά έχουν ήδη αποκτήσει το δικό τους κοινό. Οι προκατασκευασμένες κατοικίες με χαλύβδινο σκελετό έχουν πολλά αξιόλογα πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής κατασκευής από σκυρόδεμα , τα οποία παρατίθενται ακολούθως:

Ανθεκτικότητα κατασκευής

Η μακροζωία και η αντοχή στον χρόνο αποτελεί σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των αυτών των σπιτιών. Σε αντίθεση με τις συμβατικές κατασκευές που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σύσταση του σκυροδέματος και στον χαλύβδινο οπλισμό αυτού. Οι σύμμεικτες - μεταλλικές κατασκευές κτιρίων υπερπληρούν τις αντοχές επάρκειας σε ένα σεισμό ή σε μια ισχυρή ανεμοπίεση ώστε η συνολική κατασκευή να παραμένει ασφαλής ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες καιρικές δοκιμασίες..

Αντισεισμική ασφάλεια

Πλήρης αντισεισμική ιδιότητα και την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σιγουριά, ακόμη και σε περίπτωση υψηλής σεισμικής δόνησης. Ως εκ τούτου, απαλλάσσει από την ανάγκη εκτέλεσης μετασεισμικών επιδιορθώσεων ( ρωγμές κ.τ.λ.) Οι προκατασκευασμένες (προκατ) κατασκευές σπιτιών και κτιρίων είναι διαχρονικές και ανθεκτικές και αυτό οφείλεται στην ελαστικότητα του χάλυβα, σε πλήρη αντίθεση με την κλασική κατασκευή η οποία είναι ιδιαίτερα τρωτή σε κάθε μεγέθους σεισμικής δόνησης, εξ αιτίας της ανελαστικότητας των υλικών.

Ας σημειωθεί πως τα εν λόγω μεταλλικά κτίρια παρέχουν πολύ μεγάλη ασφάλεια ακόμη και στο φαινόμενο των κεραυνών, εφόσον αποτελούν ουσιαστικά έναν κλωβό, ο οποίος μεταφέρει τον ηλεκτρισμό στο έδαφος, λειτουργώντας, με αυτόν τον τρόπο, ο σκελετός ως ασφαλής γείωση.

Ταχύτητα κατασκευής

Ο χρόνος κατασκευής στην κατασκευή των προκατ μεταλλικών σπιτιών μειώνεται σημαντικά καθώς από την στιγμή που τα μεταλλικά στοιχεία τοποθετηθούν στο επιλεγμένο σημείο ξεκινά αμέσως η ανέγερση, χωρίς τους γνωστούς χρόνους αναμονής για το καλούπωμα και την ωρίμανση των στοιχείων σκυροδέματος (κολώνες δοκάρια πλάκες κλπ)..

Αντισκωριακή προστασία μεταλλικού σκελετού

Παρέχουμε πλήρη αντισκωριακή προστασία του μεταλλικού σκελετού, καθώς τα μεταλλικά τμήματα πρώτα προετοιμάζονται με την μέθοδο της αμμοβολής και έπειτα βάφονται με τα πλέον σύγχρονα αντισκωριακά υλικά.

Η Μεταλλική Κατασκευή έχει Μικρότερο βάρος από την Συμβατική δόμηση ;

Η διαφορά βάρους μεταξύ των Μεταλλικών Κατοικιών και των Συμβατικών οφείλεται στα υλικά που χρησιμοποιούνται. Η σχέση βάρους μεταλλικής κατασκευής και μπετόν αρμέ είναι, περίπου, 1 προς 15.

Ηχομόνωση

Προσφέρει αρκετά μεγαλύτερη ηχομόνωση, με τις τοιχοποιίες που κατασκευάζουμε, έχουμε υψηλούς συντελεστές ηχομόνωσης που φτάνουν έως >65dB..

Θερμομόνωση

Οι κατασκευές μας προσφέρουν την μεγαλύτερη οικολογική θερμομόνωση. Εφαρμόζουμε νέες μεθόδους πλήρωσης τοίχων οι οποίες επιφέρουν πραγματική επανάσταση τόσο στην αισθητική, όσο και τη λειτουργικότητα. Με τις τοιχοποιίες που κατασκευάζουμε έχουμε υψηλούς συντελεστές θερμοδιαπερατότητας ..

Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Οι κατοικίες κατασκευάζονται σε Ενεργειακή κατηγορία Α+. Αποτελούν οικολογική κατασκευή, εφόσον ο μεταλλικός σκελετός είναι ανακυκλώσιμος.

Πρόκειται για Ενεργειακές / Βιοκλιματικές κατοικίες οι οποίες σέβονται τους χρήστες τους, προστατεύουν το περιβάλλον, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στις κλιματικές αλλαγές, αλλά και οικονομικές στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε.

ΙΚΑ ( ασφαλιστικές εισφορές)

Ο συντελεστής στις προκατασκευασμένες (προκάτ ) κατασκευές επιβαρύνει με τον ελάχιστο συντελεστή ΙΚΑ ( κόστος ασφαλιστικών εισφορών), δεδομένου ότι η κατασκευή υπάγεται στην κατηγορία των προκατασκευών σπιτιών .

Στις μεταλλικές κατασκευές οι τελικές εισφορές ΙΚΑ για το μέρος που αναλογεί είναι μειωμένο κατά το κλάσμα 0,52/1,32, σε σχέση με τον συμβατικό σκελετό από σκυρόδεμα.

Θεμελίωση κτιρίου

Εξοικονόμηση χρημάτων από την θεμελίωση. Τα μικρά φορτία του φέροντος οργανισμού έχουν σαν αποτέλεσμα μειωμένες ανάγκες για θεμελίωση και εκσκαφές.

Το πλεονέκτημα αυτό εξοικονομεί σεβαστά ποσά, κυρίως σε βραχώδη εδάφη όπου απαιτείται εκβραχισμός, μια ιδιαίτερα δαπανηρή και δυσάρεστη διαδικασία.

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

Ακριβές χρονοδιάγραμμα κατασκευής, από το στάδιο της χρηματοδότησης, έως και την ολοκλήρωση της κατοικίας, “με το κλειδί στο χέρι”

Διάρκεια βιωσιμότητας κατασκευής κτιρίων

Η ideal casa κατασκευάζει προκατασκευασμένα - μεταλλικα σπιτια με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, σε σύγκριση με την συμβατική παραδοσιακή δόμηση που έχουν βιωσιμότητα, κατά μέσο όρο τα 60 έτη.Προκατασκευασμένα Σπίτια ( Προκατ )


Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

Οι Μεταλλικές κατασκευές της ideal casa έχουν δυνατότητα πολλαπλών αρχιτεκτονικών λύσεων( σε μοντέρνο σχεδιασμό, κλασσική κατασκευή, παραδοσιακή πέτρινη δόμηση κ.τ.λ.), όλα τα υλικά κατασκευής μας προσφέρουν άπειρες δυνατότητες μορφοποίησης κατασκευής.

Δυνατότητα μεγάλων ανοιγμάτων (μεγαλύτερα από αυτά που μπορούμε να επιτύχουμε στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα), χωρίς ενδιάμεση υποστύλωση (κολώνες), επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικές αρχιτεκτονικές επιλογές.

Για κάθε σπίτι, υπάρχει μία μοναδική μελέτη, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη.


Επικοινωνήστε μαζί μας και ρωτήστε μας για το κόστος κατασκευής. Έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δεδομένη την άριστη ποιότητα υλικών και κατασκευής.

Προκατασκευασμένα ( προκατ) - Μεταλλικά Σπίτια, που αντέχουν στον Χρόνο !


Ideal Casa / Προκατασκευασμένα (προκατ) - Μεταλλικές Βιοκλιματικές Κατοικίες