Τεχνική Περιγραφή Σύμμεικτης Κατασκευής

1. Εκσκαφές: Θα εκτελεστούν επί εδαφών με βαθμό σκληρότητας που ο εκσκαφέας δύναται να σκάψει ( γαιώδη εδάφη )2. Θεμελιακή γείωση: Θα γίνει εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της αδείας, ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας του κτιρίου.3. Βάση κτιρίου τοποθέτησης του μεταλλικού σκελετού: Το σκυρόδεμα του φέροντος οργανισμού των κτιρίων θα είναι κατηγορίας C20/25 και ο χάλυβας ελληνικής προέλευσης, ποιότητας S500s, Β500C (σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ΕΛΟΤ). Θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο – εργοστασιακό σκυρόδεμα, με τα ανάλογα πιστοποιητικά αντοχών.


 3. Μεταλλικός Φορέας (Σκελετός): Η φέρουσα κατασκευή των σκελετών θα αποτελείται από τυποποιημένα μεταλλικά προφίλ χάλυβα ποιότητας (Fe 360) Ελληνικής κατασκευής σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Για τον επιφανειακό καθαρισμό όλων των στοιχείων της φέρουσας κατασκευής, γίνεται με αμμοβολή, ενώ για την επιφανειακή προστασία τους προβλέπεται βαφή primer αλκυδικής βάσης.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
4 -  Πλάκες ορόφων : Περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των υλικών και την εκτέλεση εργασιών. Σε όλα τα δάπεδα των ορόφων χρησιμοποιούμε  γαλβάνιζε τραπεζοειδή λαμαρίνα , οικοδομικό πλέγμα , και γαρμπιλομπετόν.

Η τραπεζοειδή λαμαρίνα που χρησιμοποιούμε είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις μεταλλικές κατασκευές σπιτιών και κτιρίων,  προσφέροντας πολύ μεγάλες μηχανικές αντοχές σε όλη την κατασκευή.

Γαρμπιλομπετόν με βάση τσιμέντο, άμμο και γαρμπίλι σκυροδέματος επιλεγμένης κοκκομετρίας, και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν τις αντοχές και τις ιδιότητες του υλικού και ελαχιστοποιούν τη διάβρωση του οπλισμού. Πλεονεκτήματα:  Υψηλή αντοχή - Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό- Προστασία του οπλισμού - Σταθερή ποιότητα .

Προδιαγραφές : Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος KTΣ 2016 ΦΕΚ 1561 (C 20/25).


Εσωτερική επένδυση στην οροφή  ( κάτω μέρος της πλάκας ) τοποθετείται μόνωση με οικολογικό ορυκτοβάμβακα ISOVER  πάχους 50 mm  και  Ανθυγρη, Πυράντοχη  Γυψοσανίδα 12,5 mm  DURA GYP  για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση και ηχομόνωση

.

ΤΡΑΠΕΖΟΙΔΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2  ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ.


5 - Στέγες :Η στέγη αποτελείται από πάνελ πολυουρεθάνης κεραμίδι με μόνωση , σε διάφορα χρώματα, ανάλογα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο (μονόριχτη , δίρριχτη , η με περισσότερες κλήσεις).

Εσωτερική επένδυση με επιπλέον μόνωση  στην οροφή  ( κάτω μέρος της σκεπής ).

Τοποθετείται οικολογικός  ορυκτοβάμβακας KNAUF πάχους 50 mm  και Άνθυγρη ,  Πυράντοχη  Γυψοσανίδα 12,5 mm  DURA GYP  για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Με αυτόν τον τρόπο κατασκευής επιτυγχάνετε μεγάλη θερμομόνωση ,ηχομόνωσηυγρομόνωση.

Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες , χωρίς καμιά απολύτως συντήρηση


στεγες προκατ σπιτιων       προκατ σπιτια ideal casa


INFODOM6 - Τοιχοποιία ενεργειακής κλάσης έως και Α+

Η Εξωτερική τοιχοποιία αποτελείται από τα εξής δομικά υλικά:

Η Τοιχοποιία  μας κατασκευάζετε σε πάχος   24 cm & 35 cm

 1  - Ενισχυμένος σοβάς σε πάχος 50 mm (τσιμεντοκονίαμα) Στο τσιμεντοκονίαμα χρησιμοποιούμε πλαστικοποιητές κονιαμάτων για μεγαλύτερη αντοχή , ανθεκτικότητα στις κρούσεις, στον παγετό και τις υγρασίες.  

 2 Διογκωμένο αυτοσβενύμενο πιστοποιημένο πολυστυρένιο EPS 80. Παρέχει πολύ ισχυρή μόνωση και ηχομόνωση.

 3  - Μεταλλικός ανοξείδωτος σκελετός 

 4  - Φυσικός άκαυστος οικολογικός oρυκτοβάμβακας KNAUF ecose κατηγορίας Euroclass A1Για καλύτερη Μόνωση - Θερμομόνωση & Ηχομόνωση. 

 5  -  Τοποθέτηση  Διπλής ΄Ανθυγρης, Πυράντοχης  Γυψοσανίδας 12,5 mm  DURA GYP , για ακόμη  μεγαλύτερη θερμομόνωση και ηχομόνωση..  

   
τοιχοποια συμμεικτης κατασκευης σπιτιων

Η τοιχοποιία μας αποτελεί κορυφαία επιλογή στην ενεργειακή παθητική δόμηση.

Με προδιαγραφές που καλύπτουν τις απαιτήσεις Θερμομόνωσης , Ηχομόνωσης,  Πυρασφάλειας , και Υδατοαπωθητικότητας ( υγρασίες ).

Είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και επιτυγχάνουν μεγάλη οικονομία στην θέρμανση & ψύξη. Επιτυνχάνουμε  μείωση κατανάλωσης ενέργειας έως και 60% έναντι της συμβατικής τοιχοποιίας.

1


Εσωτερική τοιχοποιία

Το σύστημα της εσωτερικής τοιχοποιίας αποτελείται από τα εξής υλικά :

 1    Διπλή άνθυγρη , πυράντοχη, οικολογική γυψοσανίδα DURA GYP πάχους 12,5 mm.

 2    Μεταλλικός  ανοξείδωτος οδηγός πλάτους 75 mm.

 3    Μόνωση με φυσικό οικολογικό oρυκτοβάμβακα KNAUF ecose κατηγορίας Euroclass A1.

 4    Διπλή άνθυγρη , πυράντοχη, οικολογική γυψοσανίδα DURA GYP πάχους 12,5 mm

 5    Γωνιόκρανα για μεγαλύτερη ενίσχυση και αντοχή της τοιχοποιία μας 


ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Κατασκευή
Όλα τα υλικά της κατασκευής των προκάτ σύμμεικτων σπιτιών μεταφέρονται στον χώρο του έργου για να ξεκινήσει η κατασκευή της προκάτ κατοικίας όπως ( μεταλλικός σκελετός , η τοιχοποιία ,  τα επιχρίσματα , οι υδραυλικές εργασίες, οι ηλεκτρολογικές εργασίες,  οι μονώσεις , οι σύμμεικτες πλάκες, η σκεπή , οι γυψοσανίδες  κλπ).

Δεν μεταφέρονται έτοιμες κατοικίες αλλά  φτιάχνονται  επί τόπου στον χώρο του έργου.
7. Υδραυλική εγκατάσταση: Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την εγκεκριμένη μελέτη. Η παροχή του κτιρίου με νερό γίνεται με κατάλληλες για πόσιμο νερό πολυστρωματικές σωληνώσεις ανάλογης διατομής. Σε κατάλληλο σημείο των λουτρών θα τοποθετηθούν πίνακες διανομής του κρύου και του ζεστού νερού. Από τους πίνακες θα ξεκινούν με διακόπτη σωλήνες διατομής Φ16 για κάθε υδραυλικό υποδοχέα. Για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κατασκευάζονται οι σωληνώσεις και οι παροχές για τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα. Η αποχέτευση των λουτήρων και των νιπτήρων γίνεται με πλαστικούς σωλήνες Φ50 και Φ40 αντίστοιχα, που καταλήγουν σε σιφόνι δαπέδου με ορειχάλκινη σχάρα και από εκεί οδηγούνται στην κατακόρυφη στήλη αποχέτευσης. Η αποχέτευση του νεροχύτη και του πλυντηρίου γίνεται με πλαστικούς σωλήνες Φ50, με καμπύλη σιφονισμού. Οι στήλες αποχέτευσης είναι πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου 6 ΑΤΜ διαμέτρου Φ100 που καταλήγουν στο ισόγειο σε φρεάτια με πλαστικά ή χυτοσίδηρα καπάκια. Από τα φρεάτια αυτά με ίδιους σωλήνες Φ100 ή Φ125 τα λύματα καταλήγουν στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο
8. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση: Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 1) Περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών κατασκευής της πρώτης φάσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης: α) τοποθέτηση σωληνώσεων β) Τοποθέτηση κουτιών των πριζοδιακοπτών και διακλαδώσεων γ) τοποθέτηση κουτιών των πινάκων. 

9. Εξωτερικά κουφώματα: Τα εξωτερικά κουφώματα κατασκευάζονται από προφίλ αλουμινίου η  pvc με θερμοδιακοπή σε Λευκό χρώμα και θα φέρουν διπλά κρύσταλλα πάχους 4mm και 5mm το καθένα με ενδιάμεσο κενό 14mm. Η Εξωτερική πόρτα εισόδου έχει θωράκιση 14 σημείων, μεταλλική κάσα και μαύρα προφίλ, εξωτερική επένδυση από πρεσαριστό σχέδιο, εσωτερική επένδυση από λάκα ίσια, εξωτερικά πρεβάζια Τα αξεσουάρ της πόρτας είναι νίκελ ματ.10. Δάπεδα: Σε όλους τους χώρους τοποθετούνται κεραμικά πλακίδια 40x40 η 50x50 ιταλικής προέλευσης, Α’ διαλογής, αρίστης ποιότητας της επώνυμης εταιρίας με το αντίστοιχο σοβατεπί εμπορικής αξίας 15€/m2. Στο Λουτρό ή το WC τοποθετούνται κεραμικά πλακίδια αντίστοιχης ποιότητας, διαστάσεων 30χ60, εμπορικής αξίας 20€/m2. Πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων, οι χώροι γεμίζονται με ελαφρομπετόν ή ελαφροσκυρόδεμα και επιστρώνονται με τσιμεντοκονία για να επιτευχθεί μόνωση και επιπεδότητα του δαπέδου. Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει σε ορθογώνια διάταξη. Οι ποδιές των παραθύρων κατασκευάζονται από μάρμαρο Καβάλας ή άλλο αντίστοιχο και είναι πάχους 2εκ. Αντίστοιχα τα κατωκάσια στα εξωτερικά κουφώματα είναι μαρμάρινα ίδιας ποιότητας αλλά πάχους 3 εκ. Είδη υγιεινής: Σε κάθε λουτρό θα τοποθετηθεί: Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη με καζανάκι χαμηλής πιέσεως και καπάκι με κάλυμμα πλήρης. Νιπτήρας από πορσελάνη. Ντουζιέρα διαμορφωμένη από κρύσταλλο σταθερό ασφαλείας. Μπαταρίες αναμεικτικές ψυχρού – θερμού νερού νιπτήρα και ντουζιέρας. Επιτοίχια αξεσουάρ και κρυστάλλινος καθρέπτης πάνω από τον νιπτήρα.11. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Β΄φάση: Τοποθέτηση των καλωδιώσεων, ηλεκτρολογική σύνδεση των πινάκων με τους ασφαλοδιακόπτες. Τοποθέτηση των πριζοδιακοπτών με τις συνδέσεις και έλεγχος λειτουργίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Καλωδιώσεις για την εγκατάσταση συναγερμού. (Ρητά αναφέρεται ότι δεν προβλέπεται η αγορά των συσκευών και θυροτηλεοράσεων).
12. Ντουλάπες υπνοδωματίων: Ντουλάπες (ερμάρια) εσωτερικών χώρων κατασκευάζονται στις θέσεις και στα μεγέθη που φαίνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, από 5m2 σε κάθε δωμάτιο. Τα φύλλα θα είναι από Βακελίτη, με κρυφούς μεντεσέδες. 3 συρτάρια, 2 ράφια, σωλήνα οβάλ. Επίσης Βακελίτης soft θα τοποθετηθεί και στην μεριά του τοίχου δημιουργώντας "κουτί" για την ντουλάπα. Τα πόμολα θα είναι μεταλλικά.Εσωτερικές πόρτες: Οι εσωτερικές πόρτες των χώρων είναι πρεσαριστές MDF Laminate με καπλαμά δρύ τεχνητό, γέμισμα με χαρτοκυψέλη, κλειδαριά, βιδομεντεσέδες. Ντουλάπια κουζίνας:Εσωτερικώς θα είναι επενδυμένα με έγχρωμη μελαμίνη και θα έχουν πλάτη από το ίδιο υλικό. Τα ράφια και τα χωρίσματα θα είναι από μελαμίνη. Το πάχος του «κασώματος» των κουτιών θα είναι 16χιλ. Οι μεντεσέδες θα είναι κρυφοί χωνευτοί αυστριακής προέλευσης. Οι πάγκοι των κουζινών θα είναι άκαυστοι, πάχους 4 εκ. Κάτω από τους πάγκους θα τοποθετηθούν ντουλάπια επενδυμένα και βάθους περίπου 60 εκ. και σε θέσεις τέτοιες έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για την ηλεκτρική κουζίνα και το πλυντήριο πιάτων. Στην κουζίνα θα τοποθετηθούν τέσσερα συρτάρια, εάν οι διαστάσεις το επιτρέπουν. Πάγκοι και ντουλάπια βάσης θα τοποθετηθούν όπου σημειώνεται στα σχέδια περίπου, διότι κατά την κατασκευή ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις και έως συνολικό μήκος πέντε μέτρα κάτω και πέντε μέτρα επάνω όπου αυτό είναι εφικτό.13. Χρωματισμοί: Οι εσωτερικοί τοίχοι της κατοικίας χρωματίζονται με οικολογικά πλαστικά χρώματα. Οι τοίχοι τρίβονται καλά με ψιλό γυαλόχαρτο και ασταρώνονται Ακολουθούν δύο στρώσεις πλαστικού χρώματος.Τα χρώματα θα είναι της εταιρίας ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή αντίστοιχης εταιρίας ιδίας ποιότητας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

210 6220211 ( 09 - 21 )  

προκατ σπιτια prokat|ενεργειακα σπιτια| προκατασκευασμενα σπιτια|προκατ συμμεικτα σπιτια

Τύποι Κατοικιών

Οικονομικές Προσφορές

Δωρεάν Σχεδιασμός & Προμελέτη

Πλεονεκτήματα Σύμμεικτης ΚατασκευήςΤεχνική ΠεριγραφήΣτάδια Κατασκευής