Στάδια Κατασκευής Σύμμεικτης Δόμησης

Στάδια Κατασκευής Σύμμεικτης Προκατασκευασμένης Κατοικίας
    Κατασκευή ΘεμελίωσηςΣτάδια Κατασκευής Σύμμεικτης Προκατασκευασμένης Κατοικίας

    Τοποθέτηση Αγκυρίων Μεταλλικού Σκελετού


Στάδια Κατασκευής Σύμμεικτης Προκατασκευασμένης Κατοικίας

Σκυροδέτηση Θεμελίωσης με Μπετόν  


Στάδια Κατασκευής Σύμμεικτης Προκατασκευασμένης Κατοικίας

Κατασκευή Μεταλλικού Φέροντος Οργανισμού

Στάδια Κατασκευής Σύμμεικτης Προκατασκευασμένης Κατοικίας

Σκυροδέτηση Σύμμεικτης Πλάκας με Τραπεζοειδή Λαμαρίνα


Στάδια Κατασκευής Σύμμεικτης Προκατασκευασμένης Κατοικίας

                    Τοποθέτηση Τοιχοποιίας

Στάδια Κατασκευής Σύμμεικτης Προκατασκευασμένης Κατοικίας

            Τοιχοποιία εξωτερικά επιχρίσματα 
Σύμμεικτες Μεταλλικές Κατασκευές Κτιρίων

Σύμμεικτο ονομάζεται το κτίριο του οποίου ο φέροντας οργανισμός δηλαδή οι κολώνες και τα δοκάρια είναι από Χάλυβα ( αντί για οπλισμένο σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται στη συμβατική  κατασκευή ) Τα θεμέλια, οι πλάκες καθώς και τα τοιχία του υπογείου κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αναλυτικότερα, ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται από υποστυλώματα και δοκούς που μελετώνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωκωδίκων και του ΚΕΝΑΚ  .Ο μεταλλικός σκελετός συντίθεται από πρότυπες χαλύβδινες διατομές. Σε περιπτώσεις όπου επιβάλλεται είτε για αισθητικούς - αρχιτεκτονικούς ήλους, είτε για τεχνικούς λόγους, μπορεί να τοποθετηθούν και μη τυποποιημένες διατομές (ζευκτά, ειδικά μορφωμένα δοκάρια, κλπ.)


 Σχεδιάζουμε και Κατασκευάζουμε Κατοικίες στα Μέτρα σας... με Αισθητική, 
Λειτουργικότητα & Σύγχρονο Design 
  • Τα Σύμμεικτα προκατασκευασμένα σπίτια infoDOM σχεδιάζονται από εξειδικευμένους αρχιτέκτονες του χώρου, ώστε να διαθέτουν απόλυτη αρμονία και υψηλή λειτουργικότητα.
  • Οι Σύμμεικτες κατοικίες τοποθετούνται σε όλα τα οικόπεδα και σε όλους τους παραδοσιακούς οικισμούς ή νησιωτικές περιοχές της χώρας μας.
  • Δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να σχεδιάσουν το σπίτι τους όπως το έχουν ονειρευτεί, χωρίς συμβιβασμούς και παραχωρήσεις.
  • Σε όλες τις σύμμεικτες κατασκευές  χρησιμοποιούμε  πιστοποιημένα  ποιοτικά  υλικά υψηλών προδιαγραφών EN  ISO 9001-2.
  • Οι Σύμμεικτες κατοικίες έχουν απεριόριστο χρόνο ζωής λόγω του χαλύβδινου σκελετού που διαθέτουν.

Τύποι Κατοικιών

Οικονομικές Προσφορές

Δωρεάν Σχεδιασμός & Προμελέτη

Πλεονεκτήματα Σύμμεικτης ΚατασκευήςΤεχνική ΠεριγραφήΣτάδια Κατασκευής