Ισόγεια κατοικία σε προσφορά  . 

Προσφορά ισόγειας κατοικίας 100 m2 + 30 m2 εξώστες & Η/Χ

Σύμμεικτη Μεταλλική Οικολογική Κατασκευή
Η τιμή της κατοικίας για την Αττική είναι 550 € ανά τ.μ κάτοψης 

Η Προσφορά μας περιλαμβάνει :

1-  Άδεια Οικοδομής 

2-  Εισφορές ΙΚΑ 

3-  Σκυροδέτηση ( μπετά ) επίπεδης βάσης 

4-  Μεταλλικός Σκελετός κατόψεων της κατοικίας 

5-  Ηλεκτρολογικές σωληνώσεις 

6-  Υδραυλικές σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης ( εντός της κατοικίας ) 

7- Τοιχοποιιες πλήρεις εσωτερικών – εξωτερικών με Ενισχυμένη Αντισεισμική Τοιχοποιία πάχους 23-25 εκατοστών

8-  Επιχρίσματα τοίχων εσωτερικών και εξωτερικών έτοιμα να δεχθούν βαφές

*  Σε περίπτωση που το έργο είναι εκτός Αττικής υπάρχει μιά επιβάρυνση κατόπιν συμφωνίας

*  Η προσφορά αφορά αυτόν τον τύπο κατοικίας και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 
  Ισόγεια κατοικία σε προσφορά  . 

Προσφορά ισόγειας κατοικίας 120 m2 + 40 m2 εξώστες & Η/Χ

Σύμμεικτη Μεταλλική Οικολογική ΚατασκευήΗ τιμή της κατοικίας για την Αττική είναι 550 € ανά τ.μ κάτοψης 

Η Προσφορά μας περιλαμβάνει :

1-  Άδεια Οικοδομής 

2-  Εισφορές ΙΚΑ 

3-  Σκυροδέτηση ( μπετά ) επίπεδης βάσης 

4-  Μεταλλικός Σκελετός κατόψεων της κατοικίας 

5-  Ηλεκτρολογικές σωληνώσεις 

6-  Υδραυλικές σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης ( εντός της κατοικίας ) 

7- Τοιχοποιιες πλήρεις εσωτερικών– εξωτερικών με Ενισχυμένη Αντισεισμική Τοιχοποιία πάχους 23-25 εκατοστών

8-  Επιχρίσματα τοίχων εσωτερικών και εξωτερικών έτοιμα να δεχθούν βαφές

*  Σε περίπτωση που το έργο είναι εκτός Αττικής υπάρχει μιά επιβάρυνση κατόπιν συμφωνίας

*  Η προσφορά αφορά αυτόν τον τύπο κατοικίας και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 
  Μεζονέτα σε προσφορά  . 

Προσφορά διώροφης κατοικίας 120 m2 + 40 m2 με εξώστες & Η/Χ

Σύμμεικτη Μεταλλική Οικολογική Κατασκευή
Η τιμή της κατοικίας για την Αττική είναι 570 € ανά τ.μ κάτοψης  

Η Προσφορά μας περιλαμβάνει :

1-  Άδεια Οικοδομής 

2-  Εισφορές ΙΚΑ 

3-  Σκυροδέτηση ( μπετά ) επίπεδης βάσης 

4-  Μεταλλικός Σκελετός κατόψεων της κατοικίας 

5-  Ηλεκτρολογικές σωληνώσεις 

6-  Υδραυλικές σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης ( εντός της κατοικίας ) 

7- Τοιχοποιιες πλήρεις εσωτερικών – εξωτερικών με Ενισχυμένη Αντισεισμική Τοιχοποιία πάχους 23-25 εκατοστών

8-  Επιχρίσματα τοίχων εσωτερικών και εξωτερικών έτοιμα να δεχθούν βαφές

*  Σε περίπτωση που το έργο είναι εκτός Αττικής υπάρχει μια επιβάρυνση κατόπιν συμφωνίας

*  Η προσφορά αφορά αυτόν τον τύπο κατοικίας και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ    
 Ισόγεια κατοικία σε προσφορά  . 

Προσφορά Ισόγειας κατοικίας 180 m2 + 60 m2 με εξώστες & Η/Χ

Σύμμεικτη Μεταλλική Οικολογική ΚατασκευήΗ τιμή της κατοικίας για την Αττική είναι  580 € ανά τ.μ κάτοψης 

Η Προσφορά μας περιλαμβάνει :

1-  Άδεια Οικοδομής 

2-  Εισφορές ΙΚΑ 

3-  Σκυροδέτηση ( μπετά ) επίπεδης βάσης 

4-  Μεταλλικός Σκελετός κατόψεων της κατοικίας 

5-  Ηλεκτρολογικές σωληνώσεις 

6-  Υδραυλικές σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης ( εντός της κατοικίας ) 

7-  Τοιχοποιιες πλήρεις εσωτερικών – εξωτερικών με Ενισχυμένη Αντισεισμική Τοιχοποιία πάχους 23-25 εκατοστών

8-  Επιχρίσματα τοίχων εσωτερικών και εξωτερικών έτοιμα να δεχθούν βαφές

*  Σε περίπτωση που το έργο είναι εκτός Αττικής υπάρχει μια επιβάρυνση κατόπιν συμφωνίας

*  Η προσφορά αφορά αυτόν τον τύπο κατοικίας και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ  Κατοικία 2 επιπέδων σε προσφορά  . 

Προσφορά διώροφης κατοικίας 120 m2 + 40 m2 με εξώστες & Η/Χ

Σύμμεικτη Μεταλλική Οικολογική Κατασκευή


Η τιμή της κατοικίας για την Αττική είναι  570 € ανά τ.μ κάτοψης 

Η Προσφορά μας περιλαμβάνει :

1-  Άδεια Οικοδομής 

2-  Εισφορές ΙΚΑ 

3-  Σκυροδέτηση ( μπετά ) επίπεδης βάσης 

4-  Μεταλλικός Σκελετός κατόψεων της κατοικίας 

5-  Ηλεκτρολογικές σωληνώσεις 

6-  Υδραυλικές σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης ( εντός της κατοικίας ) 

7-  Τοιχοποιιες πλήρεις εσωτερικών – εξωτερικών με Ενισχυμένη Αντισεισμική Τοιχοποιία πάχους 23-25 εκατοστών

8-  Επιχρίσματα τοίχων εσωτερικών και εξωτερικών έτοιμα να δεχθούν βαφές

*  Σε περίπτωση που το έργο είναι εκτός Αττικής υπάρχει μια επιβάρυνση κατόπιν συμφωνίας

*  Η προσφορά αφορά αυτόν τον τύπο κατοικίας και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ  Κατοικία 3 επιπέδων σε προσφορά  . 


Προσφορά  Μονοκατοικίας  3 επιπέδων 300 m2 + 60 m2
με εξώστες - Η/Χ και υπόγειο 

Σύμμεικτη Μεταλλική Οικολογική ΚατασκευήΗ τιμή της κατοικίας για την Αττική είναι  580 € ανά τ.μ κάτοψης 

Η Προσφορά μας περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

1.- Συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης κατασκευής του έργου  

2-  Άδεια Οικοδομής 

3-  Εισφορές ΙΚΑ 

4- Χωματουργικά ( κανονικά όχι εκβραχισμοί )

5-  Σκυροδέτηση ( μπετά ) του κτιρίου

6-  Μεταλλικός Σκελετός κατόψεων της κατοικίας 

7- Ημιυπαίθριους Χώρους 

8- Υπόγειο 

9-  Ηλεκτρολογικές σωληνώσεις 

10-  Υδραυλικές σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης ( εντός της κατοικίας ) 

11-  Τοιχοποιιες πλήρεις εσωτερικών – εξωτερικών με Ενισχυμένη Αντισεισμική Τοιχοποιία πάχους 23-25 εκατοστών

12-  Επιχρίσματα τοίχων εσωτερικών και εξωτερικών έτοιμα να δεχθούν βαφές


*  Σε περίπτωση που το έργο είναι εκτός Αττικής υπάρχει μια επιβάρυνση κατόπιν συμφωνίας

*  Η προσφορά αφορά αυτόν τον τύπο κατοικίας και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ   Πέτρινη κατοικία σε προσφορά  . 


Προσφορά  Κατοικία 2 επιπέδων 130 m2 + 30 m2
με εξώστες & Η/Χ 

Σύμμεικτη Πέτρινη Κατασκευή

Η τιμή της κατοικίας για την Αττική είναι  720 € ανά τ.μ κάτοψης 

Η Προσφορά μας περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 1.- Συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης κατασκευής του έργου  

 2-  Άδεια Οικοδομής 

 3-  Εισφορές ΙΚΑ 

 4- Χωματουργικά ( κανονικά όχι εκβραχισμοί )

 5-  Σκυροδέτηση ( μπετά βάσης ) του κτιρίου

 6-  Μεταλλικός Σκελετός κατόψεων της κατοικίας 

 7- Ημιυπαίθριους Χώρους  

 8-  Ηλεκτρολογικές σωληνώσεις 

 9-  Υδραυλικές σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης ( εντός της κατοικίας ) 

10-  Τοιχοποιιες πλήρεις εσωτερικών – εξωτερικών με Ενισχυμένη Αντισεισμική Τοιχοποιία πάχους 23-25 εκατ.

11-  Επιχρίσματα εσωτερικών τοίχων έτοιμα να δεχθούν βαφές

12- Τοποθέτηση επένδυσης πέτρας πάχους 20 εκατοστών ακανόνιστη 

13- Συνολικό πάχος Τοιχοποιίας 39-40 εκατοστά 

     

*  Σε περίπτωση που το έργο είναι εκτός Αττικής υπάρχει μια επιβάρυνση κατόπιν συμφωνίας

*  Η προσφορά αφορά αυτόν τον τύπο κατοικίας και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ  Κόστος κατασκευής  κατοικίας                                                                            * Στείλτε μας την δική σας αρχιτεκτονική κάτοψη που έχετε ετοιμάσει και άμεσα θα προχωρήσουμε στην εκτίμηση του κόστους κατασκευής.


                     
                                          Αρχιτεκτονικές κατόψεις


Τηλέφωνα επικοινωνίας :  210 62 20 211  /  6944 754 754 

                             Email : info@infodom.gr 

 

ΠΡΟΚΑΤ - ΛΥΌΜΕΝΑ- ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  ΣΠΙΤΙΑ - ΣΥΜΜΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΚΑΤ – ΛΙΩΜΕΝΑ-ΤΡΟΧΟΒΙΛΕΣ - PROKAT - ΠΡΟΚΑΤ ΤΙΜΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ - SPITIA PROKAT - ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΤΙΜΕΣ - προκατασκευασμενα σπιτια τιμες ΠΡΟΚΑΤ – ΛΥΌΜΕΝΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΛΙΩΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ ΤΙΜΗ – προκατ μεταλικα σπιτια – προκατασκευασμενες κατοικιες τιμες
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΙΜΗ 550€, ΠΡΟΚΑΤ ΣΠΙΤΙΑ 560€, ΠΡΟΚΑΤ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ 570€, ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΠΡΟΚΑΤ ΣΠΙΤΙΑ 580€, ΒΙΛΕΣ ΠΡΟΚΑΤ ΣΥΜΜΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 600€