Κατασκευές κατοικιών από μπετόν (οπλισμένο σκυρόδεμα)Συμβατική κατασκευή κατοικιών & κτιρίων :

Θεωρείται ο κλασικός τρόπος κατασκευής και κατά πολλούς ο πλέον διαδεδομένος στην Ελλάδα.

Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από σιδηροπαγές σκυρόδεμα, κολώνες, δοκάρια, πλάκα από μπετόν

Οικείος και παραδοσιακός ο τρόπος καθώς και η μέθοδος κατασκευής του, άρα πιο γνώριμος για τον ιδιοκτήτη.